Üyelik Sözleşmesi

Sitenin genel kullanım şartları, bununla ilgili genel kurallar ve yasal sorumluluklar

Lütfen, "Netsiparis.com sitesini" kullanmadan önce aşağıda yazılı olanları dikkatli bir şekilde okumanızı tavsiye ederiz.

Eğer bu sayfada belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen netsiparis.com sitesini kullanmayınız. Siteyi kullanmanız ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurmanız bu sayfalarda yazılı şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

Netsiparis aşağıda belirtilen genel ve özel koşulları dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Netsiparis.com sitesini ziyaret ettiğinizde bu sayfayı da tekrar ziyaret etmeniz değişebilecek üyelik ve kullanım şartlarını görmeniz açısından önemlidir. www.netsiparis.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Gülbağ Mahallesi Esentepe Cad. (Ş. Ertuğrul Kabataş Cad.) Karanfil Sokak No:2 Kat:2 Birlik Apt. Mecidiyeköy/İstanbul adresinde mukim Arslan Bilgisayar Elek.Ve Dek.Diz.Hiz.San. Ve Tic.Ltd.Şti (Bundan böyle "Netsiparis.com" olarak anılacaktır).

  1. Kullanım ve Güvenlik Kuralları Netsiparis.com tüm üyelerine açıktır. Site üzerinde verilen hizmetler aksi belirtilmedikçe, ücretsizdir. Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar: 1.a. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla ters düşen bilgilerin siteye kaydedilmesi. 1.b. Site içeriğinin izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalanması. 1.c. Üyelere verilen ya da kendi belirledikleri üye adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmasından (bu bilgilerin üye dışındaki kişiler tarafından kullanılmasından) kaynaklanacak her türlü zarardan doğrudan Üye sorumludur. Aynı şekilde Üye, internet ortamında bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, üye adı gibi kişisel bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Üye bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmiş sayılmaktadır. 1.d. Sitenin güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi.
  2. İçerik Kullanımı 2.a. Netsiparis.com'da sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. Netsiparis.com içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ("Materyaller") ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya Arslan Bilgisayar'ın izni olmadan link vermek yasaktır. 2.b. Bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı Arslan Bilgisayar'a aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır. 2.c. Netsiparis.com'a iletilen tüm eleştirilerin hakkı Arslan Bilgisayar'a aittir, istenildiği taktirde Arslan Bilgisayar tarafından pazarlama amacıyla kullanılabilir.
  3. Sorumluluklar 3a. Netsiparis.com'u ziyaret eden üyelerin bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Bu bilgiler, gizlilik şartlarına bağlı kalınarak, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliği yaptığımız firmalarla paylaşılmaktadır. Buradaki amaç, sitenin üyelerine sunduğu deneyimi geliştirmek ve Netsiparis.com'u geliştirmektir. 3.b. Netsiparis.com üyesi, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek Netsiparis.com sitesini kullanmaya başlayabilir. 3.c. Üye, Netsiparis.com sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Netsiparis.com’un hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye'ye aittir. 3.d. Üyenin işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya Netsiparis.com sitesinde bildirilen genel kurallara uymamasının tespiti halinde, Üyenin Netsiparis.com'dan yararlanması Arslan Bilgisayar tarafından süreli veya süresiz olarak engellenebilir ve/veya hesabı kapatılabilir. 3.e. Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin Netsiparis.com'u kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlar yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Hile girişimlerinde bulunamaz. Bulunması halinde üyeliğinin sonlandırılacağını ve durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder. 3.f. Netsiparis.com ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve Arslan Bilgisayar tarafından önerilmektedir. Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden veya hasar görmesinden Arslan Bilgisayar sorumlu tutulamaz. 3.g. Üye, Netsiparis.com'dan kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz. 3.h. Üyelik iptali ve hesap silme işlemi, üye tarafından Netsiparis.com üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının siteye giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder. 3.i. Netsiparis.com ya da üyenin kendisi tarafından sonlandırılan üye hesabına ait her türlü kaydı silip silmeme kararı Arslan Bilgisayar'a aittir. Üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. 3.j. Site üyelerinin birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin sorumluluğundadır. 3.k. Netsiparis.com kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Arslan Bilgisayar, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir. 3.l. Arslan Bilgisayar, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üye hesabınıza bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar. 3.m. Sitenin belirli yerlerinde o bölüme özel farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen belirtilen bu kuralları kabul etmiş sayılır. 3.n. Üyelerimizin kişisel bilgilerini ve gizliliklerini korumak için aldığımız önlemler ve bu konudaki genel politikamızı okumak için, lütfen "Gizlilik Politikası" bölümünü okuyunuz. Üye, servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu katılım sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Üye işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle Arslan Bilgisayar'ın uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi kabul eder. Arslan Bilgisayar, Üyenin sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Üyeye aynen rücu hakkına sahiptir.
  4. Hak ve Yükümlülükler 4.a. Arslan Bilgisayar, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını, üyenin paylaşıma açtığı kişisel bilgileri dışındaki bilgilerin hiç bir şekilde yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt eder. Üyelerin Netsiparis.com sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, Netsiparis.com ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir. 4.b. Arslan Bilgisayar taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. Arslan Bilgisayar'ın her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, servisin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır. Üye işbu hakkı kabul eder. Arslan Bilgisayar, herhangi bi r değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlanacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile üyelerine bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, Arslan Bilgisayar'da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Netsiparis.com sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır. İşbu sözleşme hükümlerine aykırı materyalleri Netsiparis.com sitesine göndermiş olan üyenin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın Arslan Bilgisayar tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.
  5. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi Üye, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren Netsiparis.com sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.
  6. Yetkili Mahkeme ve Uyuşmazlıkların Çözümü Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.
  7. Tebligat Adresleri 7.a. Netsiparis.com sitesi üyelerinin peşinen posta adreslerini istememektedir. Ancak üyenin Netsiparis.com'a bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir. 7.b. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. 7.c. Yine Netsiparis.com'un üyenin kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın Netsiparis.com tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyeye ulaştığı kabul edilecektir. Üye, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder


Koyurenk.com E-ticaret